Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Ocenění kvality pro mezinárodní program MBA na FPH – ISBM – VŠE

Související stránky

Manažerský program MBA na Mezinárodní škole podnikání a managementu (ISBM) byl po pěti letech své činnosti znovu reakreditován a získal na dalších sedm let pečeť kvality“ (Qualitätssiegel) od evropské akreditační komise FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) se sídlem v Bonnu.

Kvalitativní hodnocení, které bylo v některých kritériích nadstandardní, je výsledkem téměř ročního akreditačního řízení, které připravovalo vedení ISBM na Fakultě podnikohospodářské VŠE. Formální reakreditační revize probíhala přímo na naší škole za účastí pětičlenné mezinárodní komise ve dnech 26. - 27. listopadu 2013. Komise je standardně složena ze dvou zástupců evropských univerzit, jednoho zástupce evropského podnikatelského prostředí a zástupce z řad studentů. Komise rovněž ocenila aktivní členství a evaluaci programu v České asociaci MBA škol (CAMBAS), která sleduje kvalitu různých programů v České republice a je členem mezinárodní komise EQUAL.

Evropská komise FIBAA akredituje různé vzdělávací programy především na universitách a vysokých školách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V ČR je ISBM jedinou veřejnou vysokou školou s vlastní akreditací mezinárodního programu MBA.

ISBM (International School of Business and Management) je vzdělávacím střediskem pro dospělé při Fakultě podnikohospodářské. Jak uvádí akademický ředitel ISBM a proděkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc.: „ISBM doplňuje a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy Fakulty podnikohospodářské tak, aby její absolventi byli silnými osobnostmi, měli potřebný odborný rozhled a uměli co nejlépe řešit aktuální manažerské potřeby podniků. V úzkém propojení s fakultou se věnuje domácímu i zahraničnímu ekonomickému vývoji a podmínkám podnikové sféry. Pedagogickým úkolem ISBM je příprava kvalitních odborníků a manažerů pro podnikovou praxi.

Hlavním zahraničním partnerem je švýcarská univerzita ZHAW (Zurich University of Applied Sciences), kde mají studenti možnost absolvovat vybrané moduly. Podobná dohoda platí s Universitou Liechtenstein a část výuky zajišťuje WOIS Innovation Institute v Coburgu při Steinbeis University Berlin.

Jak uvádí prof. Nový: „Dalším krokem, který nám také komise doporučuje, by mělo být rozšíření programu i pro mezinárodní účastníky. Tento záměr je v souladu také s vedením VŠE. Jsme rádi, že zájem studentů potvrzuje programovou úroveň i jeho praktické zaměření. Právě případovými studiemi a manažerským zaměřením je program typický a odlišuje se od standardního inženýrského vzdělávání."

Další potřebné informace o struktuře a podmínkách studia jsou dostupné na http://isbm.vse.cz.