Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mimosemestrální kurz v AJ: 3MG633 B2B Marketing

Související stránky

Katedra marketingu vypisuje magisterský mimosemestrální kurz 3MG633 B2B Marketing, který bude v anglickém jazyce vyučovat hostující profesor Dr.  Michael Stros.

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky B2B marketingu, představit studentům základní koncepty marketingové teorie, zvláštnosti kupního chování organizací, marketingový strategický proces na B2B trzích, včetně tržní analýzy, segmentace, targetingu a positioningu na různých typech B2B společností. Kurz zároveň seznamuje studenty se specifiky taktických nástrojů marketingového mixu pro B2B trhy.

Výuka proběhne od 12. ledna 2015 do 16. ledna 2015, vždy od 9:00 do 16:00 v učebně RB 206.
Získané kredity se započítávají do zimního semestru 2014/2015.
Přihlašování do kurzu je možné přes ISIS od 1. listopadu 2014.