2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka spolupráce Nadace Charty 77/SenSen a VŠE

Projekt SenSen (Senzační senioři) hledá mladé lidi, kteří pomohou seniory zapojit do života. Tento projekt  vznikl v Nadaci Charty 77 jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi. V roce 2030 bude skoro čtvrtina občanů ČR starší 65 let a my chceme, aby byli i přes vyšší věk aktivní a nespoléhali na cizí pomoc. Bojujeme také proti předsudkům, které seniory provází. Víme, že zdaleka nejsou jen nemocní, nerudní, nesnášenliví. Naopak, mnoho z nich je obdivuhodně vitálních, aktivních a schopných rozdávat moudrost i pracovat pro ostatní. Právě takové seniory hledáme a spojujeme. V současné době máme zhruba 90 klubů SenSen napříč Českou republikou s více jak 13 tisíci členy, kteří se aktivně účastní našich akcí a projektů - ať už vzdělávacích, sportovních či kulturních.

Jak mohou pomoct studenti?

Jednou z palčivých otázek dneška je mezigenerační propast. Mladí a staří spolu nemluví, a to ani v rámci rodin. I toto chceme změnit. Studentům nabízíme možnost se seniory pracovat. Jako dobrovolníci se mohou podílet na našich akcích. Zde jsou některé našich aktivit:

  • Vzdělávání seniorů

Senioři mají velký zájem vzdělávat se a zejména v oblasti moderních technologií držet krok se svým okolím. SenSen proto organizuje nejrůznější školení – na ovládání tabletů, pohyb na sociálních sítích (Facebooku)... Poptávka po takových školeních ale převyšuje nabídku a naše dosavadní možnosti. S pomocí studentů bychom ji ale mohli uspokojit. Velká část našich seniorů je počítačově gramotná, kluby SenSen mají počítačové učebny, takže není problém se školicími prostory. Rovněž tablety máme v nadaci k dispozici - v současné době 10 kusů.

  • Národní kronika

V rámci projektu Národní kronika tvoříme největší archiv „malých dějin“, tj. událostí každodenního života. Dobrovolníci z řad studentů mohou pro Národní kroniku sbírat vzpomínky pamětníků ze svého okolí. Zpracovat mohou například osudy vlastní rodiny, ale i jiných lidí, jejichž příběh je zaujme. Mohou se také spojovat s domovy pro seniory a seznamovat s Národní kronikou jejich obyvatele. Do Národní kroniky lze zaznamenat i zajímavé události a osudy ze současnosti. A široká je rovněž škála vhodných témat - stojíme o zážitky z každodenního života (dětství, škola, rodina, zaměstnání, koníčky...), ale i vážná témata spjatá a historickými či politickými událostmi (válka, totalita, revoluce...). Inspirovat se lze na stránkách www.narodnikronika.cz, přes které se také vzpomínky do kroniky nahrávají.

Paměti lze sepsat na počítači, nahrát na diktafon, nebo třeba spojit s fotografiemi do videa či prezentace (program SlidesLive). Uložit v elektronické podobě je možné i celé oskenované dokumenty, deníky, kroniky... Všechny příspěvky vložené do Národní kroniky předáváme Národnímu muzeu, které je ve svých depozitářích uloží pro budoucí badatele.

  • Aktivní život seniorů

Během roku organizujeme pro seniory řadu sportovních akcí, při kterých využíváme pomoc dobrovolníků. I zde proto vidíme možnost, jak zapojit studenty.

Proč s Vámi chceme spolupracovat?

Hledáme mladé lidi, kteří nám pomohou seniory „rozhýbat“ a zapojit do života. Velkou výhodu vidíme v tom, že jsou studenti VŠE z různých koutů republiky, a budou se tak moci podílet i na akcích pro mimopražské kluby. Bohatší bude díky tomu i Národní kronika.

V případě zájmu o vzdělávací či sportovní akce SenSen kontaktujte prosím manažerku projektu Ing. Dagmar Kuncovou: dagmar.kuncova@bariery.cz. Pokud máte zájem zapojit se do projektu Národní kronika, obraťte se na její redaktorku Mgr. Lucii Nekvasilovou: lucie.nekvasilova@bariery.cz. Více informací o projektu naleznete zde.

Každý z nás jednou zestárne. Společně můžeme ovlivnit, jaké naše stáří bude!

 

SenSen