2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Návštěva hodnotící komise EQUIS

EFMD_logoDnes skončila návštěva čtyřčlenné komise EFMD, která hodnotila Fakultu podnikohospodářskou VŠE v rámci akreditačního procesu EQUIS. Členy komise byli prof. Susan Cox, emeritní děkanka Lancaster University Management School, prof. Dr. Xiongwen Lu, děkan Fudan University School of Management, doc. Denisa Číderová, prorektorka Ekonomické univerzity v Bratislavě, a Nicolas Kourim, zakladatel společnosti Netuall.

Komise hodnotila FPH VŠE na základě informací poskytnutých v tzv. sebehodnotící zprávě a na základě rozhovorů s vedením fakulty a univerzity, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery. Členové komise připraví zprávu pro Akreditační komisi EQUIS, která bude zasedat v březnu 2017.

Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD, je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace.