Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová katedra usnadní studentům rozjezd vlastního podnikání

doc. Srpová

Na Fakultě podnikohospodářské vznikla nová Katedra podnikání. O cílech katedry, ale i nových předmětech, vedlejších specializacích a vědeckém výzkumu se dočtete v rozhovoru s doc. Ing. Srpovou, CSc., pověřenou vedoucí Katedry podnikání.

Jaký byl důvod vzniku nové katedry?

Základní myšlenka založení nové katedry byla pomoc studentům, začínajícím podnikatelům, rozjíždět jejich vlastní podnikání a mít na to prostor v rámci samostatné katedry. Co nesmírně vítáme, je vznik podnikatelského akcelerátoru xPORT VŠE. Vznik nové katedry a akcelerátoru se výborně doplňuje. Studenti, kteří v průběhu studia nastartují vlastní podnikání, budou mít možnost dále rozvíjet své podnikatelské aktivity v akcelerátoru. Dalším naším cílem je prosazovat, aby studenti už při zakládání firmy přemýšleli o koncepci společensky odpovědného a trvale udržitelného podnikání a svou podnikatelskou činností přispívali k rozvoji celé společnosti.

Z jakých kateder se Katedra podnikání vymezila?

Vymezila se zejména z Katedry managementu a částečně z Katedry psychologie a sociologie řízení.

Jaké předměty se budou na katedře vyučovat? Přinese Katedra podnikání nové předměty?

Základem budou zejména předměty, které se vyučovaly na Katedře managementu v rámci sekce malých a středních podniků. Tyto předměty budou inovovány tak, aby odpovídaly světovým trendům ve výuce podnikání. Na bakalářském stupni studia se jedná o fakultně povinný předmět Podnikání v malé a střední firmě. Tento předmět bude od září nahrazen novým předmětem Základy podnikání, který bude rozšířen o přednášky a nová témata. Na magisterském stupni studia bude od září vyučován nový fakultně povinný předmět Inovace a podnikání. Chceme studentům zdůraznit, že podnikání je třeba neustále rozvíjet. Bez inovací nebudou schopni zajistit růst své firmy. Mezi další dva nové předměty, které bude od září nabízet Katedra podnikání, patří Moderní trendy managementu inovací a Trvale udržitelné podnikání. Tyto předměty budou vyučovány v angličtině.

Jakou vedlejší specializaci Katedra podnikání studentům nabídne?

V letním semestru otevírá katedra vedlejší specializaci Malé a střední podniky. Novinkou v letním semestru je, že výuka předmětu Podnikatelské praktikum bude probíhat přímo v prostorách podnikatelského akcelerátoru xPORT. Cílem Podnikatelského praktika je, aby studenti udělali první praktické kroky k založení vlastního podnikání. Pokud studenti už podnikají, v rámci předmětu Podnikatelské praktikum dále rozvíjejí svou podnikatelskou činnost a mají možnost diskutovat o svých podnikatelských aktivitách se začínajícími i úspěšnými podnikateli. Od září připravila katedra pro studenty novou vedlejší specializace Podnikání. Cílem této nové vedlejší specializace je vést studenty ke generování podnikatelských nápadů, poskytnout jim informace a rady jak založit vlastní firmu a následně pomocí inovací a dalších metod a technik zajistit její růst.

Budou některé předměty vyučovat odborníci z praxe?DSC_3265

Vedlejší specializace Malé a střední podniky bude pokračovat v tradici, že přednášky jsou z velké části realizovány odborníky z praxe a cvičení zajišťují členové katedry. Na tuto tradici naváže i nová vedlejší specializace Podnikání. Na přednášky jsou zváni úspěšní podnikatelé, kteří zvítězili v soutěži Podnikatel roku. Namátkou mohu jmenovat pana Radima Jančuru, zakladatele a majitele firmy Student Agency, pana Tomáše Březinu, zakladatele a majitele firmy Best nebo pana Františka Piškanina, zakladatele a majitele holdingu Hopi. Další skupina podnikatelů, která studenty nesmírně zajímá a se kterou mají možnost se ve výuce setkat, jsou začínající podnikatelé. Ti mají ještě v živé paměti rozběh svého podnikání. Studenti od nich chtějí slyšet, co by udělali stejně a co jinak.

O novinkách na bakalářském i magisterském stupni studia jsme hovořily. Co se chystá na doktorském studiu?

Ve spolupráci s Katedrou managementu budeme zajišťovat výuku předmětu Management pro budoucnost. Od září připravila katedra pro studenty doktorského studia nový předmět Výzkum podnikání.

Jaká výzkumná činnost se bude na katedře odehrávat?

Výzkumná činnost bude vycházet z odborného zaměření členů nové katedry. Témata, kterým se budeme zejména věnovat, jsou podnikání a inovace. Konkrétně v roce 2015 se budeme například podílet na řešení výzkumného projektu Ministerstva kultury s názvem Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky. Z mezinárodních projektů bych jmenovala například European Academic Network for Open Innovation, Jedná se o společný projekt 52 partnerů z 35 zemí.