27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nové předměty Katedry strategie

Katedra strategie připravila pro studenty dva nové předměty. Registrace předmětů je možná od nového akademického roky, tedy od zimního semestru 2016. Jedná se o předměty:

Podrobné informace naleznete v letáčku.