2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět – Behaviorální ekonomie a organizace

Katedra managementu ve spolupráci s Centrem pro behaviorální experimenty (CEBEX) připravila nový předmět - Behaviorální ekonomie a organizace.

Ident: 3MA344
ECTS: 4
Skupiny: volitelný pro bakalářský stupeň studia všech fakult (cVB) a oborově specifický pro bakalářské programy Fakulty podnikohospodářské (oV).
Vyučující: Ing. Petr Houdek
Kdy: Středa 07:30-09:00
Kapacita: 25

Co vám tento předmět přinese:
• schopnost rozpoznat omezenou racionalitu, pozornost či sílu vůle u zaměstnanců i manažerů;
• využít tyto poznatky při predikci či manipulaci chování člověka v organizační praxi;
• navrhnout opatření a organizační design, který zabrání či omezí rozhodovací chyby;
• základní vhled do experimentálních metod v organizacích.

Čemu se předmět bude mj. věnovat:
• Proč se mnoho zaměstnanců chová jako dle příručky CIA pro sabotáže firem?
• Je efektivnější vyplácet bonus po překročení cíle nebo vyplatit bonus hned a při nedodržení cíle jej odebrat?
• Ovlivňují úspěch managementu jejich schopnosti či spíše náhoda, štěstí či avokádo?
• Proč jsou při špatném počasí zaměstnanci produktivnější?
• Kdy je firemní šuškanda pravdivá a jak přispívá k fungování organizace?
• Co znamená pro informační toky uvnitř firem, že si z celého tohoto letáku zapamatujete především avokádo?