Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět Digital marketing

Katedra marketingu vypisuje nový předmět 3MG736 Digital marketing vyučovaný v angličtině

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití internetu v marketingu s důrazem na marketingovou komunikaci, poukázat na společné znaky i specifika tradičních nástrojů marketingového mixu v prostředí internetu a zároveň studenty seznámit s novými možnostmi, technikami a nástroji, které internetový marketing přináší. Předmět si současně klade za cíl přinášet studentům nejnovější poznatky tohoto rychle se vyvíjejícího oboru a vybavit je dovednostmi využít nabyté poznatky v praxi.

Více informací naleznete zde.