Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět Digital marketing

Katedra marketingu vypisuje nový předmět 3MG736 Digital marketing vyučovaný v angličtině

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití internetu v marketingu s důrazem na marketingovou komunikaci, poukázat na společné znaky i specifika tradičních nástrojů marketingového mixu v prostředí internetu a zároveň studenty seznámit s novými možnostmi, technikami a nástroji, které internetový marketing přináší. Předmět si současně klade za cíl přinášet studentům nejnovější poznatky tohoto rychle se vyvíjejícího oboru a vybavit je dovednostmi využít nabyté poznatky v praxi.

Více informací naleznete zde.