Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Nový vedoucí katedry podnikové ekonomiky

Související stránky

Hnilica_tnK 1. červenci 2014 byl novým vedoucím katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské VŠE jmenován doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Jiří Hnilica je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a na katedře podnikové ekonomiky působí od roku 2003. Současně vykonává i funkci prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

Během doktorského studia a svého působení na katedře absolvoval řadu odborných stáží (University of Denver, Harvard Business School, Technische Universität Dresden, University of Aarhus, Copenhagen Business School, Central European University). Do května 2014 vykonával funkci proděkana pro pedagogiku a akademického ředitele mezinárodního oboru navazujícího magisterského studia International Management/CEMS.

Svoji představu o odborném směřování katedry odvozuje od poměrně zásadní změny, která se udála v posledních 20 až 30 letech ve studijním oboru Podniková ekonomika a management (z angl. business administration, ale stále častěji pouze jako management či business education). Touto změnou je významný posun v chápání podnikové ekonomiky (z angl. business administration) jako celého studijního oboru a nikoliv jako dílčí akademické disciplíny jedné katedry. Na tuto změnu musí katedra reagovat. Má-li i nadále zajišťovat integrující pohled na fungování podniku, musí se výrazně více profilovat jako katedra zaměřená na strategii. Tak bude moci dále pokračovat ve své doposud úspěšné činnosti a současně bude její poslání srozumitelné a porovnatelné i mezinárodně.

Strategii přibližuje jako proces, který spojuje poslání organizace, její silné stránky a příležitosti k tvorbě hodnoty pro všechny zájmové strany s důrazem na tvorbu hodnoty pro vlastníky. Zdůrazňuje potřebnost kvantifikace a aplikace různých analytických metod z ekonomie či podnikových financí potřebných jak pro vyhodnocování pozice organizace na trhu, tak pro měření úspěšnosti zvolené strategie. Jelikož katedra disponuje odborníky na podnikové finance, finanční analýzu, controlling atd. tak věří, že potřebné přesměrování katedry bude úspěšné.

Jeho cílem je, aby katedra byla mezinárodním pracovištěm, které bude atraktivním zaměstnavatelem pro odborníky z různých oborů, jejichž nosným výzkumným a pedagogickým směřováním bude strategie firmy či dalších organizačních jednotek. Za hlavní hodnoty při naplňování tohoto cíle zdůrazňuje kolegiálnost a názorovou diverzitu.

Chcete-li se dozvědět víc aktuálních informací o novém vedoucím katedry podnikové ekonomiky, navštivte jeho ISIS profil případně profil jako člena vedení VŠE.