Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Kontakty

Související stránky

Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. Winstona Churchilla  4
130 67 Praha 3 - Žižkov

Tel.: +420 224 098 440
Fax.: +420 224 098 740

IČ školy: 61384399
DIČ školy: CZ61384399

Číslo bankovního účtu:
pro běžný obchodní styk: Česká spořitelna, a. s.
Pracoviště VŠE v Praze: č. 1828782/0800
IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782 SWIFT: GIBACZPX
pro úhradu poplatku za přijímací řízení: 55002222/0800 u České spořitelny
IBAN kód: CZ76 0800 0000 0000 5500 2222 SWIFT kód: GIBACZPX
Variabilní symbol – číslo přihlášky

Děkanát fakulty

Děkan fakulty
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
tel. +420 224 098 439
e-mail: ivan.novy@vse.cz

Sekretariát děkana
Klára Vacková
tel. +420 224 098 440
e-mail: klara.vackova@vse.cz

Tajemnice fakulty
Ing. Martina Poláchová
tel. +420 224 098  442
e-mail: martina.polachova@vse.cz

 

Proděkani fakulty

Proděkan pro zahraniční vztahy
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
statutární zástupce děkana
tel. +420 224 098 339
e-mail: jindrich.soukup@vse.cz

Proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
tel. +420 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
tel. +420 224 098 427
e-mail: martin.lukes@vse.cz

Proděkan pro spolupráci s praxí a PR
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
tel.: +420 224 098 434
e-mail: miroslav.karlicek@vse.cz

 

Kontakty na studijní referentky

Místnost Jméno Telefon, fax E-mail
Studijní referentky pro obor Podniková ekonomika a management a Arts management

Úřední hodiny
V průběhu školního roku:
Pondělí: 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00, 15:30 – 17:00
Úterý: 8:30 – 11:30
Středa: 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00, 15:30 – 17:00
Čtvrtek: 8:30 – 11:30
Pátek: 8:30 – 11:30
Po dobu hlavních prázdnin (1. 7. až 31. 8.):
Středa: 9:00 - 11:00

Ve středu dopoledne jsou k dispozici studentům všechny studijní referentky, v ostatní hodiny zpravidla dvě studijní referentky. Studijní referentky vyřizují žádosti studentů bez ohledu na obor a formu studia.
RB 412 Hana Dudová
Garantka: přijímací řízení k bakalářskému studiu
+420 224 098 412,
+420 224 098 712 (fax)
dudova@vse.cz
RB 410 Miluše Ježková
Garantka: promoce
+420 224 098 410 jezkovam@vse.cz
RB 411 Milena Kořínková
Garantka: stipendium a mimořádné studium
+420 224 098 411 korinm@vse.cz
RB  409 Zdeňka Kudlíková
Garantka: přijímací řízení k magisterskému studiu
+420 224 098 409 kudlikz@vse.cz
Studijní referentka pro obor International Management – program CEMS
RB 525 Ing. Klára Vítečková +420 224 09 8525 klara.viteckova@vse.cz
Referentka pro vědu a doktorské studium
RB 347 Ing. Adriana Válová +420 224 098 347 adriana.valova@vse.cz
Koordinátor oboru Bachelor of Business Administration (BBA)
RB 358 Ing. Karel Pernica +420 224 098 358 karel.pernica@vse.cz
Koordinátorka oboru Master in Management (MIMG)
RB 326 Ing. Petra Boučková +420 224 098 626 petra.bouckova@vse.cz

Jak se k nám dostanete

Areál na Žižkově

V hlavním areálu VŠE na Žižkově v tzv. Rajské budově se nachází děkanát, studijní referentky, katedry a probíhá zde rozhodující část výuky.

Hlavní nádraží:

 • pěšky – cca 10 min.
 • tramvají č. 5, 9, 15, 26 – směr Žižkov vystoupit na první zastávce: Husinecká

Masarykovo nádraží:

 • pěšky – cca 10 min.

Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc:

 • pěšky – cca 15 min.
 • autobusem 135 - vystoupit na druhé zastávce: Náměstí Winstona Churchilla (linka 135 pokračuje dál na metro Chodov, vhodná alternativa metra)

Nejbližší stanice metra:

 • trasa A – stanice Muzeum, popř. Jiřího z Poděbrad
 • trasa B - stanice Náměstí Republiky – východ k Masarykovu nádraží
 • trasa C - stanice Hlavní nádraží, popř. Muzeum

Areál na Jižním Městě

V prostorách areálu VSĚ na Jižním Městě, Ekonomická 957, Praha 12 - Jižní Město, probíhá výuka předmětů určených zejména studentům prvního ročníku. Učitelé zde nemají domovské kanceláře, pouze sborovny, v nichž vykonávají část svých konzultačních hodin:

 • v místnostech JM 154 a JM 308 katedra mikroekonomie
 • v místnosti JM 155 katedra strategie
 • v místnosti JM 156 katedra managementu
 • v místnosti JM 157 katedra marketingu

Stanice metra Chodov

 • autobusem 177 do zastávky Volha

Stanice metra Opatov

 • autobusem 177 do zastávky Volha