Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Disciplinární komise

Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Postup disciplinárního řízení na fakultě upravuje samostatný vnitřní předpis fakulty – disciplinární řád.

Složení disciplinární komise

  • Doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. - předseda
  • Ing. Josef Krause, Ph.D.
  • Bc. Jaroslav Novák
  • Radek Novák

Disciplinární řád FPH