Hledat
Pokročilé hledání
Koordinátor FPH pro informatizaci

Koordinátor pro informatizaci má následující pravomoci a odpovědnosti týkající se informatizace na Fakultě podnikohospodářské:

  • zpracování a realizaci koncepce informatizace na fakultě,
  • zastupování  FPH na celoškoských poradách týkajících se informatizace,
  • webu fakulty,
  • posouzení a realizace nákupních požadavků týkajících se hardware a software fakulty

Koordinátor fakulty pro informatizaci metodicky řídí Centrum informatiky na FPH a zabezpečuje činnosti Centra v souladu s jeho náplní.

Koordinátor fakulty pro informatizaci je přímo podřízen děkanu fakulty a je stálým členem kolegia děkana.

Koordinátor FPH pro informatizaci: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.

kontakt:

Katedra managementu: RB 447
telefon: +420 224 098 447
e-mail: lorencm@vse.cz