2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Složení kolegia děkana

Související stránky

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan fakulty
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. vedoucí Katedry marketingu, proděkan pro spolupráci s praxí a PR
Ing. Martina Poláchová tajemnice fakulty
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. vedoucí Katedry personalistiky, předseda Akademického senátu FPH
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. vedoucí Katedry managementu
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. vedoucí Katedry strategie
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc vedoucí Katedry logistiky
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, CSc. vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí Katedry arts managementu
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. vedoucí Katedry podnikání
Ing. Pavel Mikan systémový integrátor