Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Složení kolegia děkana

Související stránky

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan fakulty
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce děkana
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. proděkan pro vědeckou činnost
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. vedoucí Katedry marketingu, proděkan pro spolupráci s praxí a PR
Ing. Martina Poláchová tajemnice fakulty
prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. vedoucí Katedry personalistiky
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. vedoucí Katedry managementu
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. vedoucí Katedry strategie
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc vedoucí Katedry logistiky
doc. PhDr. Daniela Pauknerová, CSc. vedoucí Katedry manažerské psychologie a sociologie
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. vedoucí Katedry arts managementu
doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. vedoucí Katedry podnikání
Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. vedoucí Centra informatiky
Ing. Pavel Mikan systémový integrátor
Ing. Marek Stříteský, Ph.D. předseda Akademického senátu FPH