2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Složení Oborové rady doktorského studia FPH

Související stránky

Obor Ekonomie

Interní členové

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. garant oboru, proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra podnikání, FPH VŠE
prof. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor, Katedra strategie, FPH VŠE
doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc Katedra mikroekonomie, FPH VŠE

Externí členové

prof. Ing. Milan Žák, CSC. Vysoká škola ekonomie a managementu Praha
prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní Praha
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Mendelova univerzita v Brně
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Bacchus, a.s.

Obor Podniková ekonomika a management

Interní členové

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. garant oboru, proděkan, Katedra podnikání, FPH VŠE
 prof. Ing. Hana Machková, CSc. rektorka VŠE
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan FPH VŠE
 doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor, Katedra strategie, FPH VŠE
 prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE
 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Katedra podnikání, FPH VŠE
 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE

Externí členové

Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno
Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o Praha
doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského
  • Schváleno Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské dne 12.11.2014