2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Proděkani fakulty

Proděkany jmenuje děkan z řad akademických pracovníků fakulty po projednání v senátu fakulty.

Děkan deleguje na proděkana pro zahraniční vztahy řízení aktivit spojených s realizací mezinárodních kontaktů fakulty týkajících se jak zaměstnanců, tak i studentů fakulty. Proděkan pro zahraniční vztahy  je zároveň statutárním zástupcem děkana.

Proděkan pro zahraniční vztahy:

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
tel.: 224 098 339
e-mail: jindrich.soukup@vse.cz

Děkan deleguje na proděkanku pro pedagogickou činnost řízení aktivit spojených s realizací:

 • akreditovaných bakalářských, magisterských a magisterských navazujících studijních programů a oborů fakulty, a to v prezenční, kombinované i distanční formě výuky,
 • řízení studijního oddělení fakulty,
 • řízení, včetně předsedání ediční komisi fakulty,
 • řízení činnosti systémového integrátora fakulty.

Proděkanka pro pedagogiku:

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
tel. +420 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz

Do přímé podřízenosti proděkana pro pedagogiku přísluší:

Děkan deleguje na proděkana pro vědeckou činnost řízení aktivit spojených s realizací:

 • vědeckých, výzkumných, vývojových a další tvůrčích činností,
 • akreditovaných doktorských studijních programů a oborů fakulty,
 • habilitačních a jmenovacích řízení,
 • řízení vybraných projektů celoživotního vzdělávání,
 • řízení dokumentačního střediska.

Proděkan pro vědeckou činnost:

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
tel. 224 098 632
e-mail: martin.lukes@vse.cz

Do přímé podřízenosti proděkana pro vědeckou činnost přísluší:

Děkan deleguje na proděkana pro spolupráci s praxí a PR řízení aktivit spojených s:

 • řízením firemní spolupráce,
 • podporou a koordinací fakultní komerční činnosti,
 • řízením vztahů s absolventy fakulty,
 • public relations.

Proděkan pro spolupráci s praxí a PR:

doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
tel. 224 098 434
e-mail: miroslav.karlicek@vse.cz