Složení stipendijní komise

doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Proděkanka pro pedagogiku
Ing. Martina Poláchová Tajemnice FPH
Milena Kořínková Studijní referentka