2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Poslání a vize

Související stránky

Poslání Fakulty podnikohospodářské

Vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí.

Vize Fakulty podnikohospodářské

Být uznávanou a referenční vzdělávací institucí pro obor management v regionu střední a východní Evropy.

Hodnoty

  • Excelence ve všech akademických činnostech,
  • svoboda a trvalé prohlubování tvořivého a kritického myšlení,
  • rozvoj osobnosti za hranice úzké odbornosti,
  • zapojení do odborných aktivit celospolečenského významu,
  • partnerství s privátním a veřejným sektorem,
  • společenská odpovědnost a etické chování,
  • rovnost příležitostí.