Poslání a vize

Poslání Fakulty podnikohospodářské

Vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí.

Vize Fakulty podnikohospodářské

Být uznávanou a referenční vzdělávací institucí pro obor management v regionu střední a východní Evropy.

Hodnoty


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague