Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Profil

Úvodní slovo děkana

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE) patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na management ve střední a východní Evropě. Posláním fakulty je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi FPH VŠE nacházejí uplatnění v nadnárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní podnikání. FPH VŠE má jako jediná fakulta v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tou se na celém světě může pochlubit jen 170 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Hlavními prioritami fakulty jsou:

  • excelentní pedagogická činnost založená na nejmodernějších vzdělávacích metodách;
  • mezinárodně uznávaná vědecko-výzkumná činnost, která je přínosná pro akademickou sféru i praxi;
  • internacionalizace pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti;
  • úzké provázání pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti s praxí;
  • rozvoj vztahů s absolventy fakulty.

Studijní a vzdělávací činnost

Fakultu navštěvuje přibližně 3 000 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských oborů. Dva magisterské obory fakulty - International Management CEMS (CEMS MIM) a Management - se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. Obor CEMS se navíc umisťuje i na špici žebříčku The Economist Master in Management Ranking.

Fakulta nabízí 13 vedlejších specializací, jako jsou např. Podnikání, Sales Management, Personální management, Marketing, Logistika, Projektový management či Consulting.

Studijní obory

Stupeň studia Výuka v českém jazyce Výuka v anglickém jazyce Výuka v ruském jazyce
Bc.
Ing.

x

Ph.D.

x

 

Internacionalizace studia

FPH VŠE nabízí i programy vyučované plně v anglickém a ruském jazyce. Výuka v cizích jazycích je ale samozřejmostí i v rámci českých oborů.

Mnozí studenti navíc vycestují během studia na jednu z více než 200 partnerských zahraničních univerzit VŠE v rámci výměnných programů.

Vlajkovou lodí fakulty je mezinárodní obor International Management CEMS, který patří k nejlepším na světě. Aliance CEMS sdružuje 30 prestižních vysokých škol, jako jsou např. University of St. Gallen, London School of Economics, Università Bocconi, HEC Paris či ESADE Business School. O výlučnosti programu svědčí i fakt, že obor CEMS může v každé zemi nabízet pouze jediná vysoká škola.

 

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci FPH VŠE jsou zapojeni do českých i mezinárodních projektů základního, aplikovaného a smluvního výzkumu.

V současné době řeší např. několik projektů TAČR a GAČR nebo mezinárodní projekt Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship. Smluvní výzkumné projekty jsou realizovány např. pro společnosti Škoda Auto či AXA. Akademičtí pracovníci FPH VŠE publikují v prestižních časopisech, jako je mimo jiné Academy of Management Perspectives, a dále Regional Studies,  Journal of Management Inquiry nebo Perspectives on Psychological Science.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí MBA program akreditovaný FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) svědčící o vysoké úrovni vzdělávání, které je v souladu s náročnými mezinárodní požadavky. Proto byl tento program oceněn i letos jako třetí nejlepší MBA programu ve střední a východní Evropě v prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s ranking. Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení studia.

FPH VŠE taktéž nabízí vlastní vzdělávací programy pro firmy, mezi naše klienty patří například Metrostav, T-Mobile, TEVA nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho FPH VŠE poskytuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program Honors Academia určený pro talentované studenty a absolventy, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblastech, jako je například management, marketing, leadership atd.

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí MBA program, který je postaven na individualizovaném přístupu a práci v mezioborových a mezinárodních minitýmech v  bezprostředním kontaktu s mentory.

V prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters& MBA je tento studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu střední a východní Evropy.

Fakulta nabízí také řadu kurzů pro manažery. Mezi klienty exekutivního vzdělávání patří např.  Metrostav, T-Mobile, TEVA nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho fakulta poskytuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program Honors Academia určený pro talentované studenty a absolventy, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblasti managementu.

Propojení s praxí

Propojení výuky s praxí je jednou z hlavních priorit fakulty. FPH VŠE má uzavřeny smlouvy s více než 60 firemními partnery.

Mezi ně patří BD Advisory, T-Mobile, Unilever, APOGEO, Metrostav, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto, Hilti, EY Advisory, Google, LEGO, HOPI, PWC, L’Oreal, Procter & Gamble, Deloitte, Microsoft, Mary Kay, ČSOB, Ahold, FINEP, RWE, PRE nebo Havel Holásek. Partnery má fakulta i mezi kulturními institucemi, jako je Ministerstvo kultury České republiky, Národní muzeum nebo Národní památkový ústav.

Manažeři předních společností se významnou měrou podílejí na výuce, konzultují diplomové práce a zprostředkovávají odborné praxe. Nedílnou součástí výuky jsou i exkurze do firem.

Ocenění

FPH VŠE má jako jediná česká fakulta prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS, kterou se na celém světě může pochlubit jen 170 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult.

Mezinárodní magisterský program CEMS MIM vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské VŠE se  umístil na 9. místě žebříčku The Economist Master in Management Ranking 2017.

MBA program FPH VŠE je pravidelně hodnocen jako třetí nejlepší MBA  program ve střední a východní Evropě.

Eduniversal_2015-16

Dva obory fakulty se pravidelně umisťují v prestižním světovém žebříčku Financial Times.

Financial Times