Hledat
Pokročilé hledání
Úvodní slovo děkana

dean_novyUniverzity zaměřené na ekonomiku a management čelí v dnešním světě velmi tvrdé konkurenci. Jen v České republice nabízí vzdělání v této oblasti více než 20 veřejných a soukromých ekonomických fakult. Ještě mnohem významnější je pak konkurence zahraničních univerzit.

Co odlišuje špičkové podnikohospodářské fakulty od těch průměrných? Je to zejména vysoká úroveň pedagogické a didaktické stránky výuky podpořená kvalitní vědecko-výzkumnou činností, silnými vazbami na podnikovou sféru a intenzivními mezinárodními aktivitami. Špičkové ekonomické fakulty získávají ty nejlepší studenty, zaměstnávají nejlepší pedagogické a výzkumné pracovníky a budují partnerství s nejlepšími firmami.

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze se chce řadit mezi evropskou špičku. Snažíme se připravovat pro praxi budoucí manažery, kteří budou mít výborné znalosti i dovednosti v oblasti managementu, podnikových financí, marketingu, obchodu, personalistiky, logistiky a v dalších oblastech tak, aby dokázali uspět na mezinárodním trhu práce. Firemním partnerům nabízíme velmi úzkou spolupráci ve výuce i výzkumu. Akademickým pracovníkům poskytujeme prostor pro tvůrčí pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost. Velký důraz přitom klademe na mezinárodní rozměr všech našich aktivit – na výuku v cizích jazycích, zahraniční výjezdy studentů i pedagogů a na mezinárodní výzkum.

Že ve svých snahách nejsme úplně neúspěšní, dokládá mimo jiné pravidelné umísťování dvou našich oborů v prestižním žebříčku Financial Times. V tomto žebříčku jsou každoročně uváděny nejlepší magisterské obory v oblasti managementu z celého světa. Fakulta podnikohospodářská se tak dostává do společenství univerzit, jako je London School of Economics and Political Science, University of St Gallen, University of Sydney či University of Cologne.

Budeme rádi, pokud se k nám připojíte.

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE