Strategické plány rozvoje a další

Rozvojová rada FPH

Předseda

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Místopředsedkyně

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Členové

doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Administrátorka

Klára Vacková

 

Strategický plán rozvoje FPH na období 2016-2018

Interní rozvojová soutěž

Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze