Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Vedení

prodekani_fphDěkan
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
místnost: RB 439,  tel.: 224 098 4396
e-mail: novy@vse.cz

Proděkan pro zahraniční vztahy
statutární zástupce děkana
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
místnost: RB 339, tel.: 224 098 339
e-mail: jindrich.soukup@vse.cz

Proděkanka pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
místnost: RB 327, telefon: 224 098 627
e-mail: hana.mikovcova@vse.cz

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
místnost: RB 427, tel. 224 098 427
e-mail: martin.lukes@vse.cz

Proděkan pro spolupráci s praxí a PR
doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
místnost: RB 434, tel. 224 098 434
e-mail: miroslav.karlicek@vse.cz

Tajemnice fakulty
Ing. Martina Poláchová
místnost: RB 442, tel.: 224 098 442
e-mail: martina.polachova@vse.cz

Kontakt pro media
Mgr. Mario Kubaš, Ph.D.
tel.: +420 224 098 721
e-mail: xkubm57@vse.cz