Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Ohlédnutí za Snídaní s děkanem

Ve středu 15. dubna 2015 se uskutečnilo již druhé neformální setkání s děkanem Fakulty podnikohospodářské, prof. Ing. Ivanem Novým, CSc.

Děkan na začátku představil propagační kampaň FPH, která je cílená na středoškolské studenty. Po zhlédnutí třech krátkých videí, která představovala tři úspěšné absolventy FPH, se o kampani diskutovalo. Následovalo krátké shrnutí změn, které proběhly na fakultě k 1. lednu 2015. Mluvilo se o vzniku Katedry podnikání a její orientaci na podporu podnikatelských aktivit studentů a o transformaci Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie. Na závěr děkan zmínil, že proběhla strukturální změna na Katedře managementu, která byla provedena za účelem zlepšení výuky managementu.

Dále se diskutovalo o ztížení podmínek pro splnění doktorského stupně studia, ale došlo i na nástroje, jak přinést do výuky více zkušeností z praxe. Studenty také zajímaly změny ve vedlejších specializacích. Proděkanka pro pedagogiku, doc. Mikovcová, představila nové vedlejší specializace FPH. Na závěr se mluvilo o dvou nových předmětech zaměřených primárně na metody vědecké práce, které pomohou studentům v bakalářském i magisterském stupni studia při psaní kvalifikačních prací.

 

Snidane_duben