2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Ohlédnutí za snídaní s děkanem

snidaně s děkanemDne 26. listopadu 2014 se uskutečnilo neformální setkání studentů s děkanem Fakulty podnikohospodářské VŠE, prof. Ing. Ivanem Novým, CSc. Účelem setkání bylo nejenom představení změn připravovaných na fakultě, ale i diskuze nad dalšími tématy, která studenty trápí či zajímají.

Setkání se zúčastnili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia. Na začátku setkání děkan představil studentům změny, které se chystají především na magisterském stupni studia. Jedním z významných cílů je zkvalitnění výuky managementu na fakultě. Vyučovaná témata v oblasti managementu by se neměla překrývat s výukou dalších disciplín. Zdůrazněna by měla být mimo jiné problematika řízení změn a „leadershipu“. Studenty dále čeká předmět s pracovním názvem „oborová specifika“, ve kterém si budou volit jedno z přibližně deseti odvětví, jako je například doprava, energetika či automobilový průmysl. Tento předmět má být vyučován v úzké vazbě na praxi.

Děkan ovšem hovořil i o dalším prohloubení spolupráce s praxí. Plánován je například volitelný předmět „praxe“. „Chceme, aby se studenti podíleli na reálných projektech praxe, ne jenom aby kopírovali papíry,“ řekl děkan fakulty. Tento volitelný předmět bude ovšem výběrový, protože zatím není v možnostech fakulty, zajistit praxi všem studentům. Dále následovala téměř dvouhodinová diskuze se studenty. Ti se mimo jiné ptali, jestli se rozšíří škála jazyků, ve kterých jsou vyučovány oborově volitelné předměty. Řešilo se i to, jak usnadnit studentům prvního ročníků práci s ISISem, registraci předmětů a celá řada dalších témat.

Toto setkání nebylo poslední. Děkan se chce se studenty setkávat pravidelně.