2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podpis memoranda mezi FPH a švýcarskou Fakultou managementu a práva ZHAW

Související stránky

P1040500-3Ve středu 15. října 2014 děkan Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., podepsal tzv. memorandum o porozumění (z angl. Memorandum of Understanding) se zástupcem partnerské Fakulty managementu a práva Curyšské vysoké školy pro aplikované vědy (School of Management and Law - Zurich University of Applied Sciences - ZHAW), panem Stephanem Loretanem, lic. oec., HSG. Předmětem memoranda je budoucí spolupráce obou fakult na doktorském programu FPH.

Fakulta podnikohospodářská VŠE nabízí zájemcům ZHAW o doktorské studium své dva doktorské programy, na které se budou moci švýcarští studenti přihlásit a absolvovat je v německém či anglickém jazyce. Obě fakulty budou spolupracovat jak na výběru kandidátů, tak na spolupráci s odbornými pedagogy. Obdobná spolupráce byla dohodnuta i pro vzájemnou výměnu studentů mezinárodního programu MBA ve volitelném předmětu vyučovaném v anglickém jazyce.