Poslední rozloučení s PhDr. Petrem Němcem

V pondělí 19. září 2011 v odpoledních hodinách proběhlo v obřadní síni v Motole poslední rozloučení s PhDr. Petrem Němcem, mnohaletým externím učitelem na katedře managementu naší fakulty. Čest jeho památce.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague