Termíny

1.6.2017 - 13.8.2017 - Registrace vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání
Povinná účast na přednáškách povinných předmětů FPH od ZS 2017/2018

Související stránky

Od zimního semestru AR 2017/18 bude Fakulta podnikohospodářská u všech povinných předmětů (skupiny oP, hP) vyžadovat od studentů  FPH nejméně 50% účast na přednáškách. Studenti, kteří nesplní tuto studijní povinnost, budou hodnoceni známkou nevyhověl. Pokud v průběhu semestru nastanou skutečnosti, které budou bránit splnění studijní povinnosti, bude se postupovat podle článku 14 Studijního a zkušebního řádu.