2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Pozvánka na vědeckovýzkumné semináře pro akademické pracovníky a doktorandy FPH

Související stránky

Centrum vědy a výzkumu FPH zde akademické pracovníky a doktorandy Fakulty podnikohospodářské na podnizmní vědeckovýzkumné semináře.

Nabízíme dva typy seminářů:

1. Stanovení výzkumných hypotéz v oboru management

Datum: 25. 11. 2015: 12:45 – 14:15 v místnosti RB 204

Obsah: Seminář je zaměřený na správnou práci s hypotézami v oborech FPH. Na příkladu článků z kvalitních světových časopisů budou prezentovány zásady práce s výzkumnými hypotézami. Navazující část bude zaměřena na diskuzi zaměřenou zejména na vhodnou formulaci hypotéz ve vlastním výzkumu účastníků. Seminář je vhodný pro doktorandy, jejich školitele i další akademické pracovníky.

2. Statistická analýza dat v SPSS

Tento seminář je z důvodu velkého zájmu nabízen ve dvou termínech, přičemž první z nich je určen spíše pro začátečníky, druhý pro falešné začátečníky až mírně pokročilé. Pozor: Z technických důvodů a kvůli rekonstrukci SB nejsou již k dispozici školní počítače. Předpokládá se tedy, že si účastníci přinesou vlastní notebook s nainstalovanou 14-denní zkušební verzí SPSS (ke stažení zde - prosím o instalaci až těsně před seminářem). V případě potřeby rád pomohu s instalací na Váš notebook.

Termíny:
1. 12. 2015: 14:30-17:45 na místnosti RB 436 (začátečníci),
7. 12. 2015: 9:15-12:30 místnosti RB 359 (falešní začátečníci a mírně pokročilí).

Obsah: Současně s rostoucími požadavky na zapojení kvantitativních analýz do vědeckých článků roste potřeba vybavit doktorandy a akademické pracovníky dovednostmi pro správné vyhodnocení dat získaných (nejen) ze statistických šetření. Proto se seminář zaměří na oživení či získání nových znalostí pro aplikaci základních statistických metod, které se při vyhodnocování dat využívají - testování hypotéz (chí-kvadrát test), regresi a korelaci a také využití ANOVA. Seminář se bude opírat o samostatnou práci účastníků, osvojení konstrukce hypotéz, určení vhodného statistického aparátu a formulování závěrů ze získaných výsledků. Navíc si účastníci osvojí práci v SPSS. Aplikační část bude prováděna na reálném datovém souboru. 

Na semináře se prosím registrujte na této stránce: http://fph.vse.cz/veda/vzdelavaci-seminare/aktualni-seminare-pro-akademicke-pracovniky-a-doktorandy/