2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Předmět „Odborná praxe ve firmě“

workFakulta podnikohospodářská otevřela nový volitelný 6kreditový předmět Odborná praxe ve firmě (33F501). Cílem odborné praxe je umožnit studentům aplikovat a ověřit znalosti a dovednosti získané v průběhu navazujícího magisterského studia přímo v podnikové sféře.

V současnosti si mohou studenti vybírat z nabídky praxí u 18 firem a dalších organizací. Nabídka bude ale v průběhu letního semestru postupně rozšiřována. Minimální rozsah praxe je 134 hodin.

V rámci předmětu budou studenti zapojeni do projektů a úkolů řešených ve vybrané firmě či jiné organizaci. Předmět tedy představuje vhodný můstek mezi teoretickým studiem a budoucí profesí studenta. Nabídku aktuálních odborných praxí a informace o přesném průběhu praxe naleznete zde.