Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlašování na „double degree“ s Fakultou podnikového manažmentu v Bratislavě

_R4A0136FPH ve spolupráci s Fakultou podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratislavě otevírá výběrové řízení do nového výměnného studijního programu typu „double degree“. Absolventi programu získávají dva inženýrské tituly.Absolvování tohoto programu vyžaduje, aby zúčastnění studenti studovali jeden akademický rok (dva semestry) na každé z fakult. Celé studium lze tudíž absolvovat za standardní dobu dvou let. Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi jak diplom Vysoké školy ekonomické v Praze, tak i diplom Ekonomické univerzity v Bratislavě. 

Vypsána jsou 2 místa na každý akademický rok, počínaje letním semestrem akademického roku 2016/2017.

Požadavky na výběrové řízení jsou motivační dopis a počet získaných a ztracených kreditů. V případě vyššího počtu zájemců o tento studijní program je dodatečným kritériem pro výběr studentů jejich dosažený studijní průměr v rámci bakalářského studia.

Písemnou přihlášku společně s motivačním dopisem podávejte proděkance pro studijní záležitosti FPH doc. Ing. Haně Mikovcové, Ph.D.

Formulář k podání přihlášky je ke stažení zde.