Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

DSC_2984Na Fakultě podnikohospodářské si můžete vybrat z řady bakalářských a magisterských studijních oborů.

akademickém roce 2016/17 nabízíme studium v následujících bakalářských oborech:

Na magisterském stupni je možné studovat v oborech:

Přihlášku do bakalářského studia v akademickém roce 2015/16 můžete podat do 30. dubna 2016, s výjimkou cizojazyčných oborů Business Administration a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2016.

Na magisterském stupni studia jsou uzávěrky přihlášek 30. dubna 2016 pro obor Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro obor International Management (CEMS) platí 29. únor 2016.

Šance na přijetí jsou poměrně vysoké,což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2015/16 např. vyplývá, že z přihlášených 495 uchazečů bakalářského oboru Arts Management bylo přijato 136 studentů, z přihlášených 2 095 bakalářského oboru Podniková ekonomika a management úspěšně složilo přijímací zkoušku 833 a bylo přijato 552 uchazečů.

Obdobně vysoká šance na přijetí je u oborů navazujícího magisterského studia. Např. u oboru Management bylo pro akademický rok 2015/16 přihlášených 1 134 uchazečů, úspěšně složilo přijímací zkoušku 487 uchazečů a přijato bylo 469 uchazečů. I když u tohoto oboru fakulta nemůže z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, nabízí jim možnost studovat předměty navazujícího magisterského studia v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. V případě budoucího přijetí do standardního prezenčního studia jsou pak tyto předměty uznány jako již absolvované.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých studijních oborů na Fakultě podnikohospodářské dle stupně studia a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/2016.

Název studijního programu

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Ekonomika a management 
(bakalářské studium)

Podniková ekonomika a management

400

Arts Management

80

Business Administration
(v angličtině)

25

Экономика предприятия и менеджмент
(v ruštině)

35

 

 

 

Ekonomika a management 
(magisterské studium)

Management

380

Arts Management

80

International Management CEMS
(v angličtině)

50