Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

30.4.2017

FPH patří k nejuznávanějším fakultám se zaměřením na management ve střední a východní Evropě. Posláním fakulty je vytvářet a předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a formovat postoje pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí. Absolventi FPH nacházejí uplatnění v mezinárodních korporacích, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Fakultu navštěvuje přibližně 3 tisíce studentů. Dva obory fakulty, International Management (CEMS MIM) a Podniková ekonomika a management, se pravidelně umísťují v prestižním celosvětovém žebříčku Financial Times. V letošním roce získala fakulta prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS, díky které se zařadila mezi 1 % nejlepších byznys škol světa.

akademickém roce 2017/18 nabízíme studium v následujících bakalářských oborech:

Na magisterském stupni je možné studovat v oborech:

Přihlášku do bakalářského studia v akademickém roce 2017/18 můžete podat do 30. dubna 2017, s výjimkou cizojazyčných oborů Business Administration, Management a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2017.

Na magisterském stupni studia jsou uzávěrky přihlášek 30. dubna 2017 pro obor Management a Arts Management. Pro obor International Management (CEMS) platí 28. únor 2017.

Šance na přijetí jsou poměrně vysoké,což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2016/17 např. vyplývá, že z přihlášených 420 uchazečů bakalářského oboru Arts Management bylo přijato 151 studentů, z přihlášených 1 996 bakalářského oboru Podniková ekonomika a management úspěšně složilo přijímací zkoušku 691 a bylo přijato 385 uchazečů.

Obdobně vysoká šance na přijetí je u oborů navazujícího magisterského studia. Např. u oboru Management bylo pro akademický rok 2016/17 přihlášených 1 075 uchazečů, úspěšně složilo přijímací zkoušku 481 uchazečů a přijato bylo 452 uchazečů. I když u tohoto oboru fakulta nemůže z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, nabízí jim možnost studovat předměty navazujícího magisterského studia v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. V případě budoucího přijetí do standardního prezenčního studia jsou pak tyto předměty uznány jako již absolvované.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých studijních oborů na Fakultě podnikohospodářské dle stupně studia a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2016/2017.

Název studijního programu

Název oboru

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Ekonomika a management 
(bakalářské studium)

Podniková ekonomika a management

400

Arts Management

80

Business Administration
(v angličtině)

50

Экономика предприятия и менеджмент
(v ruštině)

25

 

 

 

Ekonomika a management 
(magisterské studium)

Management

380

Arts Management

80

International Management CEMS
(v angličtině)

50