Termíny

22.1.2018 - 23.1.2018 - Kurz pro veřejnost: B2B Strategický Marketing hrou

Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

DSC_2458

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE si zájemci o studium mohou vybírat z řady bakalářských a magisterských studijních oborů. Více se o studiu na fakultě mohou dozvědět během dne otevřených dveří, který se uskuteční 16. ledna 2015 v 10:00 a 13:00 v žižkovském areálu VŠE.

 

 

 

 

V akademickém roce 2015/16 nabízí FPH studium v následujících bakalářských oborech:

Na magisterském stupni je možné studovat v oborech:

Zájemci o bakalářské studium v akademickém roce 2015/16 se mohou hlásit do 30. dubna 2015, s výjimkou cizojazyčných oborů Corporate Finance and Management a Экономика предприятия и менеджмент, kde platí termín podávání přihlášek do 10. června 2015.

Na magisterském stupni studia jsou uzávěrky přihlášek 30. dubna 2015 pro obor Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro obor International Management (CEMS) platí 27. únor 2015.

Zájemci o studium mají poměrně vysokou šanci na přijetí,což dokládají následující statistiky. Z výsledků přijímacího řízení do akademického roku 2014/15 např. vyplývá, že z přihlášených 417 uchazečů bakalářského oboru Arts management bylo přijato 97 studentů, z přihlášených 2 168 bakalářského oboru Podniková ekonomika a management bylo přijato 716 uchazečů, přičemž poměr prospělo u přijímacího řízení/přijato činil 97 %.

Obdobně vysoká šance na přijetí je u oborů navazujícího magisterského studia. Např. u oboru Podniková ekonomika a management bylo pro akademický rok 2014/15 přihlášených 1 541 uchazečů, úspěšně složilo přijímací zkoušku 795 uchazečů a přijato bylo 424 uchazečů. I když u tohoto oboru fakulta nemůže z kapacitních důvodů přijmout všechny uchazeče, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, nabízí jim možnost studovat předměty navazujícího magisterského studia v rámci tzv. celoživotního vzdělávání. V případě budoucího přijetí do standardního prezenčního studia jsou pak tyto předměty uznány jako již absolvované.

V tabulce je uveden přehled jednotlivých studijních oborů na Fakultě podnikohospodářské VŠE dle stupně studia a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2015/2016.

Název studijního programu Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Ekonomika a management
(bakalářské studium)
Podniková ekonomika a management 400
Arts Management 80
Corporate Finance and Management
(v angličtině)
25
Экономика предприятия и менеджмент
(v ruštině)
35
Ekonomika a management
(magisterské studium)
Podniková ekonomika a management 380
Arts Management 80
International Management CEMS
(v angličtině)
50