Termíny

2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Případová studie autorů z Fakulty podnikohospodářské publikována na Harvardu

Případová studie Ing. Ladislava Tylla, MBA, Ph.D., a Mohita Srivastavy z Katedry strategie FPH VŠE je distribuována pod Harvard Business Publishing. Studie je určená primárně pro studenty kurzů strategický management. 

Studie s názvem “Debito Technologies: Taking a Debt Management App Abroad” se zabývá případem společnosti Debito Technologies s. r.o., která v roce 2014 vstoupila na český trh s mobilní aplikací pro řešení pohledávek, a to pomocí sledování digitální stopy dlužníků. Celý proces probíhá výhradně v rámci aplikace bez jakýchkoliv dalších nákladů. V roce 2017, po úspěchu na českém trhu, začala společnost zvažovat expanzi do zahraničí. Za tímto účelem potřebovala nejprve vybrat zemi s vhodným tržním potenciálem a prostorem pro daný produkt, a následně přijít s ideálním řešením pro samotný vstup na trh. Po dokončení případu by proto studenti měli být schopni kvantitativně analyzovat různé země s ohledem na možnou mezinárodní expanzi, včetně využití nejrůznějších strategických nástrojů, popsat nejvhodnější formu vstupu společnosti s mobilní aplikací na zahraniční trh a pochopit, jak se formy vstupu mění s ohledem na lokální požadavky.

Ladislav Tyll je zkušený lektor, konzultant a odborník v oblasti podnikové strategie a internacionalizace podnikových činností. Je zároveň akademickým ředitelem vlajkového mezinárodního magisterského programu CEMS – Master in International Management. Věnuje se především navrhování strategií a navigování společností v divokých vodách nadcházejících megatrendů a nejistot.

Mohit Srivastava vyučuje na Katedře Strategie FPH VŠE. Je držitelem doktorátu mezinárodního obchodu na Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg v Německu. Titul MBA získal na Universidad Carlos III de Madrid ve Španělsku. Jeho současný výzkum zahrnuje internacionalizační strategii, internacionalizaci podniků v nových segmentech trhu, podnikové modelování a optimalizaci dodavatelského řetězce s ohledem na růst trhu.