Pro firmy

Firemní vzdělávání

FPH VŠE nabízí MBA program akreditovaný FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) svědčící o vysoké úrovni vzdělávání, které je v souladu s náročnými mezinárodní požadavky. MBA program je postaven na individualizovaném přístupu a práci v mezioborových a mezinárodních minitýmech v  bezprostředním kontaktu s mentory. V prestižním žebříčku Eduniversal Best Masters & MBA’s ranking je tento studijní program opakovaně řazen k nejlepším v regionu střední a východní Evropy. Hlavními kritérii hodnocení jsou reputace programu, možnost kariérního rozvoje a výše platu v prvním zaměstnání po ukončení studia.

Fakulta podnikohospodářská VŠE taktéž nabízí vlastní vzdělávací programy pro firmy a manažery, mezi naše klienty patří například Metrostav, T-Mobile, TEVA nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Kromě toho FPH VŠE poskytuje nadstandardní vzdělávací a tréninkový program Honors Academia určený pro talentované studenty a absolventy, kteří mají zájem dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v oblastech, jako je například management, marketing, leadership atd.

Věda a výzkum

Akademičtí pracovníci FPH VŠE jsou zapojeni do českých i mezinárodních projektů základního, aplikovaného a smluvního výzkumu.

V současné době řeší např. několik projektů TAČR a GAČR nebo mezinárodní projekt Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship. Smluvní výzkumné projekty jsou realizovány např. pro společnosti Škoda Auto či AXA. Akademičtí pracovníci FPH VŠE publikují v prestižních časopisech, jako je mimo jiné Academy of Management Perspectives, a dále Regional Studies,  Journal of Management Inquiry nebo Perspectives on Psychological Science.