2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
První vydání newsletteru prestižního mezinárodního projektu CUPESSE

Související stránky

Mezinárodní výzkumný projekt CUPESSE (Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe), na němž se podílí jako partner Fakulta podnikohospodářská (FPH) Vysoké školy ekonomické v Praze, primárně v projektu zastoupená doc. Ing. Mgr. Martinem Lukešem, Ph.D., proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium, se zaměřuje na komparativní analýzu nezaměstnaných mladých lidí v Evropě. Zabývá se problematickými faktory na straně poptávky a nabídky pracovního trhu. Projekt si klade za cíl získat komplexní přehled o příčinách a důsledcích nezaměstnanosti mezi mladou populací, zároveň chce formulovat strategie a doporučení ve smyslu snížení tohoto stále závažnějšího problému. Na projektu spolupracuje na bázi sdružení celá řada výzkumníků a odborníků z praxe z oblasti ekonomie, politologie, psychologie a sociologie.

V rámci projektu bude každých šest měsíců publikován newsletter (informační zpravodaj), který bude poskytovat základní informace o jeho vývoji, aktuálních publikačních výstupech, událostech, novinkách specifické cílové skupině. První číslo zpravodaje obsahuje přehled o počáteční fázi projektu a rozvoji projektu. Nastiňuje jednání z minulých (a budoucích) setkání členů projektu. Zpravodaj dále obsahuje obecný přehled událostí, kterých se zúčastní členové projektu s cílem ho podporovat a zvýšit o něm zároveň povědomí mezi zainteresovanými subjekty. Zpravodaj navíc obsahuje profily členů sdružení projektu a jeho poradců. Druhé číslo zpravodaje bude publikováno v lednu 2015.

Odkaz na první číslo zpravodaje projektu CUPESSE zde.