2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Registrace vedlejších specializací

1.12.2017 8.1.2018

Fakulta podnikohospodářská nabízí studentům v následujícím semestru 12 vedlejších specializací napříč všemi katedrami. Vedlejší specializaci si můžete zapsat od 1. prosince 2017 do 8. ledna 2018.

Consulting

Povinné předměty VS: Strategie růstu, Maření a řízení výkonnosti, Rozvoj interpersonálních dovedností, Design Thinking a antropologie ve strategii
Volitelný předmět VS: Competetive a Business Intelligence, Corporate Governance

Cílem vedlejší specializace je prohloubit studentům znalosti a dovednosti v oblasti strategie s důrazem na zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím strategického a tvůrčího myšlení. 

Logistika - mezinárodní přeprava a zasílatelství

Předměty VS: Logistické systémy, Logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace, Mezinárodní přeprava a zasílatelství, Supply Chain Management

Vedlejší specializace seznamuje studenty se strategiemi logistických systémů, jejich tvorbou a reengineeringem. Důraz je kladen na mezinárodní hledisko v logistice a to například na přepravní podmínky, dopravní politiky EU či celní problematiku. Programem VS je zpracován ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností. 

Management kvality a Lean Six Sigma

Předměty VS: Lean Management, Metody a techniky v managementu kvality a Lean Six Sigma, Řízená praxe managementu kvality a Lean Six Sigma, Six Sigma, Systémy managementu kvality, environmentu a BOZP

Vedlejší specializace je zaměřena na rozvoj znalostí a dovedností studentů v oblasti procesního managementu a provozního managementu prostřednictvím moderních přístupů Lean Management a Six Sigma.  Zároveň připraví studenty na pozice v oblasti provozního managementu, procesního managementu, ale i managementu kvality. Specializace je určena pro aktivní studenty se zájmem o problematiku kvality, zlepšování procesů, provozu organizace a se zájmem o absolvování praxe, při které si vyzkouší aplikaci vyučovaných přístupů v reálné organizaci.

Manažer kultury a umění

Předměty VS: Kultura a kulturní politika v ČR, Ekonomika kultury a kreativní průmysly, Kulturní aspekty urbanismu a krajinotvorby, Management a organizace v oblasti hmotné kultury, Management a organizace v oblasti kreativní kultury, Management produkce v jednotlivých segmentech kreativní kultury, Marketing kultury

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty základními znalostmi v oblasti jednoho z nejdynamičtějších ekonomických segmentů současnosti – kreativního průmyslu. Předměty jsou směrovány do jednotlivých oblastí využití kulturního dědictví, ekonomizace kulturních statků a podpory umělecké kreativity z hlediska managementu kulturních institucí, organizací a podniků. Vedlejší specializace je specifická těsnou vazbou na praxi a to například spoluprací s významnými domácími i mezinárodními institucemi v oblasti kultury. 

Nepovoleno pro obor Arts Management.

Manažerská psychologie a sociologie

Předměty VS: Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu, Kreativita v organizaci, Management osobního rozvoje, Manažerská psychologie, Manažerská sociologie, Trénink sociálních a manažerských dovedností, Vyjednávání pro manažerskou praxi

Výuka je zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Marketing

Předměty VS: Komunikační plánování, Marketingový výzkum, Product/brand marketing, Segmentace trhu, Strategický marketing a inovace

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (brand manager, product manager, marketingový manažer). Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena řada prestižních firem, jako např. Mondelez, Procter & Gamble, Ogilvy, Millward Brown, ACNielsen, Median atp. 

Do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz

Personální management

Předměty VS: Metody personální práce, Pracovní podmínky a pracovní vztahy, Rozvoj zaměstnanců v organizaci, Řízení lidských zdrojů, Stimulace v řízení lidí

Vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti personálního řízení firem a získat znalosti a dovednosti, které využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců či podnikatelů. 

Podnikání

Předměty VS: Marketingová komunikace a prodej pro start-upy, Objevování příležitostí a tvorba podnikatelského modelu, Podnikatelské praktikum, Podnikatelský plán, Řízení růstu nového podnikání, Zakládání podnikání

Vedlejší specializace je určena pro studenty, kteří již podnikají nebo jsou odhodlaní v blízké či vzdálenější budoucnosti podnikat. Ve spolupráci s  podnikatelským akcelerátorem VŠE xPORT budou studenti vedeni od generování podnikatelských nápadů, přes založení firmy a sestavení podnikatelského plánu až po zahájení podnikání. Charakteristickým rysem vedlejší specializace Podnikání je její praktické zaměření. Přednášky budou v převážné míře zajišťovány ve spolupráci s odborníky z praxe. Podnikatelský plán budou studenti prezentovat zkušeným investorům. Své podnikatelské záměry představí na soutěži před porotou sestavenou výhradně ze zkušených podnikatelů a úspěšných manažerů. 

Projektový management

Předměty VS: Interkulturní vlivy na projektový management, Kompetence projektového manažera, Pokročilé procesy projektového managementu, Projektová praxe, Úvod do projektového managementu

Vedlejší specializace seznámí studenty s principy a specifiky řízení projektů, naučí je používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů a pomůže jim orientovat se v sociálně psychologických aspektech projektové práce včetně interkulturního prostředí. Velmi přínosnou součástí specializace je absolvování projektové praxe, během níž se student zapojí do řízení projektu konkrétní organizace. 

Sales Management

Předměty VS: Marketing & Sales, Prodej a Key Account Management, Řízení prodejních týmů, Vyjednávání v obchodní praxi, Trénink komunikačních a prezentačních dovedností pro obchodní praxi

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu, a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Absolvování specializace vytváří dobré předpoklady pro uplatnění studentů v obchodních a prodejních odděleních tuzemských i zahraničních firem jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání. 

Do VS probíhá výběrové řízení – více viz kmg.vse.cz

Turnaround Management

Předměty VS: Analýza rizika a finanční modelování, Hodnota podniku,  Transformace a restrukturalizace podniku, Due Dilligence, Corporate Governance

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty na řešení situací, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti. 

Business a management

Předměty VS: Strategie, Organizační chování a leadership, Marketing 2, Inovace a podnikání, Management 2
Volitelné předměty VS: Agrokomplex, Automobilový průmysl, Energetika, Finanční a pojišťovací sektor, Management ve veřejné správě, Management výzkumu a vývoje, Média, Neziskové, organizace, Přepravní služby, Stavebnictví, Telekomunikace a IT

Vedlejší specializace je určena studentům všech oborů Vysoké školy ekonomické s výjimkou oboru Podniková ekonomika a management Fakulty podnikohospodářské. 

Podrobnější informace o vedlejších specializacích nabízených Fakultou podnikohospodářskou najdete zde.