Výzkum

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví připravuje výzkumný projekt na téma „Regulace v energetice“.