Vzdělávání

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví se podílí na přípravě nového vyučovacího předmětu na téma „Regulace“, který bude vyučován v bakalářském studiu na Fakultě podnikohospodářské od školního roku 2017/2018. Na výuce tohoto předmětu se budou významných způsobem podílet odborníci z praxe. Centrum ve spolupráci s katedrou mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské připravuje vypsání témat pro Doktorské studium. Tato témata budou součástí výzkumných projektů Centra.