Zaměření

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví realizuje vzdělávací, výzkumné, poradenské, expertizní, informační a další aktivity zejména za účelem:

  • podpory rozvoje znalostí v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví
  • provádění výzkumu regulačních procesů v jednotlivých regulovaných odvětvích ekonomiky
  • spolupráce na přípravě legislativních řešení v oblasti regulace
  • zvyšování kvality pedagogického procesu v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví