Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)

Související stránky

Nakladatelství Professional Publishing vydalo v září roku 2016 publikaci s názvem Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona) představitelů CRI doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc., Ing. Jana Plačka, Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. a Ing. Lee Loudy.

Kniha nabízí komplexní pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015, tedy po celou dobu účinnosti insolvenčního zákona číslo 182/2006, Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Poskytuje jak pohled  z ekonomické strany, tak i potřebné právní analýzy, zaobírá se postupem novelizací zákona a dalšími okolnostmi fungování celého insolvenčního systému. „Chtěli jsme oslovit především čtenáře s velkým vztahem k praxi a také studenty, kteří přemýšlejí o firemních strategiích a o rozhodovacích procesech vedoucích ke konkrétním cílům a výsledkům,“ uvedl doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Kniha

V jednotlivých kapitolách je detailně rozebírána mimo jiné rozhodovací praxe jednotlivých insolvenčních soudů, doba trvání dílčích insolvenčních řízení, výnosy z těchto řízení pro jednotlivé typy věřitelů a řada dalších skutečností. Jako datový základ studie slouží naprosto ojedinělé výzkumy, uskutečňované vědeckým týmem, působícím na Vysoké škole ekonomické v Praze s podporou Technologické agentury ČR.

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. uvedl publikaci slovy: „Text, který dostáváme do rukou, je v tuzemském prostředí v řadě ohledů výjimečný, a to natolik, že by nebylo přehnané označit jej za kvantitativní bibli české insolvence. Publikace je vítaným průvodcem k poznání toho, jak nové české insolvenční právo ve skutečnosti opravdu funguje.“

Zájemci si mohou knihu objednat zde.