Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Činnost CRI

Související stránky

CRI vykonává svoji činnost především tím, že:

  • realizuje různé výzkumné, poradenské, evaluační, konzultační, vzdělávací, informační a další aktivity a to jak na základě zadání vládních orgánů, orgánů státní správy, místní samosprávy, státních institucí, nebo i na smluvním základě se soukromými nebo veřejnoprávními subjekty, případně ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi a podobně,
  • ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a profesními komorami připravuje metodiku pro jednotlivé postupy v rámci insolvenčního řízení a moderuje diskusi o metodických návrzích mezi zainteresovanými stranami
  • podílí se na on-line zveřejňování informací podstatných pro vědeckou obec i pro široké publikum, které se týkají insolvenčních řízení a dalších oblastí bádání centra,
  • spolupracuje na tvorbě, připravuje nebo vydává různé příručky, učebnice, učební texty nebo jiné pomůcky, které slouží k růstu finanční gramotnosti nebo ke zvýšení znalostí o insolvenčních procesech a dalších oblastech, kterými se centrum zabývá,
  • organizuje, vykonává a zaštiťuje poradenskou činnost,
  • organizuje a zabezpečuje vzdělávací činnost směřující k celkovému růstu znalostí o systému insolvenčních řízení a obecně o celé insolvenční problematice, tato činnost je zaměřena a je poskytována jak účastníkům a subjektům insolvenčních řízení, tak i odborné či laické veřejnosti,
  • poskytuje zdarma, na komerční bázi nebo v rámci dalších forem spolupráce poradenskou a konzultační podporu orgánům státní správy, samosprávy a dalším subjektům a to včetně soukromých,
  • podílí se jako partner i na programech a aktivitách jiných subjektů, jejichž cíle jsou podobné činnostem centra a nejsou v rozporu s obecnými předpisy nebo s předpisy FPH nebo Vysoké školy ekonomické,