Předměty

Katedra strategie nabízí od zimního semestru akademického roku 2016/17 předmět pro studenty navazujícího magisterského studia, 3SG552 – Strategie rodinných firem. Na výuce kurzu se podílejí garant doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. a Mgr. Stanislav Servus, LL.M., držitel prestižního certifikátu ACFBA, Advanced Certificate in Family Business Advising. Kurz je připravován v úzké spolupráci s předními českými rodinnými firmami. Přednášky jsou realizovány pouze s majiteli rodinných firem.

Kurz se koná během semestru každý čtvrtek od 9:15 do 12:30.

Co vám tento předmět přinese?

  • Rodinná firma jako klíčová forma organizace podnikání v ekonomice.
  • Specifika rodinných firem. Čím se rodinné firmy liší od firem nerodinných?.
  • Dynamika rodinných firem: lidé, systémy a rostoucí komplexita v rodinných firmách.
  • Vztah rodiny k podnikání. Strategická vize, hodnoty a týmová práce.
  • Typologie a diagnóza rodinných firem.
  • Nastavení správy rodinné firmy. Rodinná ústava.
  • Vypořádávání se s problémem nástupnictví. Manažerské a vlastnické nástupnictví. Odpovědné vlastnictví.
  • Konflikt v rodinné firmě – předcházení a řešení.
  • Rodinná firma řízená nerodinným příslušníkem.
  • Family Office – multigenerační správa majetku.

Předmět je určen jak nastupující generaci majitelů rodinných firem z řad našich studentů, tak samozřejmě i pro ty studenty, kteří se mohou ve svojí kariéře s rodinnou firmou potkávat – třeba jako poradci, dodavatelé a nebo i zaměstnanci. A v neposlední řadě je i pro ty, co problematika rodinných firem jednoduše zajímá.