Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Německý impaktovaný časopis JEEMS publikoval článek O. Machka o problematice odměňování a jistoty zaměstnání v rodinných firmách

Související stránky

Journal of East European Management Studies vydávaný Univerzitou v Regensburgu publikoval článek s názvem Employee Compensation and Job Security in Family Firms: Evidence from the Czech Republic. Výsledky studie naznačují, že české rodinné firmy nabízejí svým zaměstnancům vyšší jistotu zaměstnání, která je kompenzována mírně nižší úrovní mezd. To je ve shodě s dalšími existujícími studiemi, podle kterých rodinné firmy zaujímají pozici "nižší mzda - vyšší stabilita zaměstnání". Obecněji se lze domnívat, že rodinné firmy nabízejí svým zaměstnancům více "nefinanční" formy odměny než nerodinné firmy.

Odkaz na článek