Mediální ohlasy

2018

Dlouhá, více než dvousetletá historie rodinného podniku Brazzale byla jedním ze dvou hlavních témat mezinárodní konference pořádané Centrem pro rodinné firmy Vysoké školy ekonomické v Praze. Účast na této prestižní konferenci, kde byl Roberto Brazzale spolu s profesorem Mattiasem Nordqvistem, ředitelem centra pro rodinné firmy v Jönköpingu, jedním z hlavních řečníků, byla pro skupinu Brazzale velkou ctí. Ústředním tématem konference bylo, jak úspěšně předat rodinné podnikání další generaci – zkušenost, která v Česku kvůli historickým událostem druhé poloviny 20. století chybí a která je právě v tomto období velmi aktuální.

Rozhovor se Stanislavem Servusem o tom, jak předat rodinné podnikání.

Martin Jurek komentuje a sdílí své zkušenosti s přípravou následníků na budoucí převzetí firmy.

Prof. Hnilica zdůrazňuje důležitost komunikace v procesu nástupnictví a potřebu vzdělávacích kurzů pro majitele rodinných firem.

 2017

Je nám potěšením Vám oznámit, že v nakladatelství C. H. Beck vyšla velmi zajímavá odborná publikace zabývající se problematikou rodinných firem. >>

V článku Ondřej Machek shrnuje výhody a nevýhody rodinného podnikání a zdůvodňuje, proč má smysl rodinné firmy pochopit a podporovat.

V příštích pěti letech čeká řadu rodinných firem v České republice předávání vedení. Největším problémem je, že více než 40 procent majitelů nemá vypracován plán nástupnictví a zároveň se mnohým z nich nechce uvažovat o budoucnosti a oddalují rozhodnutí, které stejně jednoho dne budou muset učinit. Do procesu nástupnictví by děti měly být zapojeny již od středoškolských studií. Po předání je důležitá důvěra majitelů ve schopnosti nástupců a neměli by jim do řízení již výrazně zasahovat. >>

2016

V článku doc. Hnilica, vedoucí katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, informuje o možnostech studia problematiky rodinných firem na VŠE v Praze. Řízení a správa rodinných firem je aktuální nejen pro studenty, jejichž příbuzní rodinnou firmu vlastní, ale i pro ostatní studenty, kteří se mohou s rodinnou firmou ve své kariéře potkat. Již v současnosti běží výuka předmětu Strategie rodinných firem. Jejich důležitost je reflektována i vznikem Centra pro rodinné firmy na VŠE, jehož primárním cílem je realizace výuky a výzkumu rodinných firem. V rámci Centra je připravována i vedlejší specializace na rodinné firmy, která by měla být spuštěna od akademického roku 2017/2018. >>

Advokát Stanislav Servus v článku zdůrazňuje důležitost komunikace mezi členy rodiny a stanovení společných hodnot a priorit. Hodnoty jsou stanoveny v rámci rodiny a obvykle přesahují do hodnoty a kultury podniku. Kultura rodinného podniku hraje nezastupitelnou úlohu při rozhodování o tom, zda podnik provede úspěšné předání z první na druhou generaci. Stanislav Servus zdůrazňuje, že to jsou právě hádky a nestejná očekávání členů rodiny, která nejčastěji způsobují jejich rozpad. >>

Mediální ohlasy konference Rodinné firmy na rozcestí

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dala impuls pro zakotvení definice rodinné firmy do zákona. Rodinné firmy nelze definovat dle jejich velikosti, nejdůležitějším kritériem jsou vlastnické aspekty. Nejiná situace je v České republice, kde vymezení rodinných firem prozatím neexistuje, nicméně diskuze již probíhají. Rodinné firmy fungují odlišně a poskytují přínosy pro společnost, a proto potřebujeme vědět, jak jsou velké, kolik jich je, v jaké jsou generaci a tak dále, aby pro ně mohly být navrženy vhodné politiky a programy. >>

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahájila celonárodní iniciativu, do které zapojuje rodinné podniky, akademickou a veřejnou sféru a uspořádala společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze konferenci o rodinných firmách. Jedním z výstupů je definice pojmu rodinného podnikání a jeho úlohy v rámci národního hospodářství. >>

Rodinné firmy v Česku se podílejí na hrubém domácím produktu zhruba 30 %, třeba v sousedním Německu je to ale 55 %. Tuzemským rodinným podnikům ale rostou tržby. Jak ještě zlepšit postavení rodinného byznysu u nás? Nejen o tom bude řeč na konferenci s názvem Rodinné firmy na rozcestí, kterou pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze spolu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. >>

V České republice prozatím neexistuje definice rodinné firmy, nicméně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravuje návrh legislativního ukotvení. Návrh podporuje ministr financí Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová i bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pro čerpání finanční podpory z národních i evropských peněz je nezbytné mít rodinné firmy vymezeny obecně přijímanou legislativní definicí. >>

Libor Musil, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), a Vlastislav Bříza mladší, spolumajitel rodinné firmy Koh-i-noor, hovoří o generační výměně v českých rodinných firmách. Cílem AMSP ČR je, aby se 100 %rodinných firem podařilo předat a neskončily v rukou jiných majitelů. Valná většina rodinných podniků v ČR byla založena až po pádu komunismu a ti úspěšní je dovedli až do dnešních dnů a nejvíce z nich dosahuje stáří maximálně 25 let a často je vlastněna první rodinnou generací a zkušenosti s nástupnictvím chybí. >>

Asociace malých a středních podniků navrhuje zakotvení rodinných firem do české legislativy, návrh podporují, návrh podporují i ekonomičtí ministři, nicméně příprava může trvat i několik let. Nový Občanský zákoník, účinný od ledna 2014, zavádí termín rodinný závod. Podle této definice rodinný závod reprezentuje všechny podnikatelské aktivity, kde manželé nebo alespoň jeden z manželů a jejich příbuzní pracují společně a podnik je ve vlastnictví jednoho z nich. Rodinný závod není právnickou osobou a pro navržení cílené podpory rodinným podnikům je nedostatečný. >>

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR rodinné firmy, které přechází z generace na generaci, tvoří téměř třetinu výkonu české ekonomiky. Pro jejich cílenou podporu je nezbytné jejich legislativní ukotvení, které navrhuje. To, že následovníci potřebují podporu od státu, si myslí i Libor Musil, šéf průmyslového holdingu Liko-S. Dle ministryně Šlechtové je třeba širší shoda na jednotné definici z řad akademiků, podnikatelů a veřejnosti. >>

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, zdůrazňuje, že v českém právním řádu není zakotvena definice rodinné firmy či podnikání, a tak není možné na ně cílit podporu. Rodinné firmy se přitom dle odhadů podílejí na výkonu ekonomiky 30 procenty a mezi jejich největší silné stránky patří sdílené hodnoty, flexibilní rozhodování a dlouhodobá perspektiva. >>

Tuzemská konference o rodinném podnikání přinesla podnětnou diskuzi s politiky, akademiky a podnikateli ohledně ukotvení pojmu rodinné podnikání v zákoně. Jan Spáčil z advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal představil definici rodinného podnikání skrze obchodní společnost, živnost, farmu, rodinnou kontrolou a podílem na vedení. >>

Libor Musil, šéf průmyslového holdingu Liko-S, tvrdí, že je nutné děti zapojit do podnikání a připravovat nástupnictví již za mlada. Jako nezbytná pro úspěch se ukazuje specifická znalost určitého druhu podnikání či průmyslu. V České republice nemají rodinné firmy zkušenost s předáváním řízení firmy do rukou další generace rodiny, podle Asociace malých a středních podniků (AMSP) nepřežije generační výměnu až 70 % podniků. >>

2015

Výzkum Ondřeje Machka a Jiřího Hnilici z Vysoké škole ekonomické v Praze porovnával prosperitu českých rodinných firem s nerodinnými. Ukázalo se, že rodinné firmy jsou více aktivní a ziskové, jsou méně zadlužené a tedy stabilnější, zároveň vykazují vyšší platební schopnost. >>