Rozvrh hodin 2020/2021 – fakultní předměty

Letní semestr 2020/2021 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 15. 2. 2021)

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. po domluvě přes zoom.us St 17. 3. 2021 13:45-15:15, dále dle dohody
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Podniková ekonomika
PO 921 prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy

 

Letní semestr 2019/2020 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 17. 2. 2020)

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. RB 459 Po 27. 4. 2020
St 29. 4. 2020
Po 11. 5. 2020
St 13. 5. 2020
9:00-18:00
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 4. 3. 2020 13:45–15:15,  dále dle dohody
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 st 1. dubna 2020 10–12
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Podniková ekonomika
PO 921 prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy

 

Zimní semestr 2019/2020 Fakulta podnikohospodářská
(začíná 1. 9. 2019)

Předmět Garant předmětu místnost datum hodina
PM 912 doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.  Bude vypsán v letním semestru blokovou výukou.
Management pro budoucnost
MG 922 doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. RB 403 St 2. 10. 2019, další po dohodě 13:40–14:40
Marketing a chování spotřebitele
MIE 921 doc. Ph.Dr. Libuše Macáková, CSc. RB 341 úvodní hodina 26. 9. 2019, další po dohodě  v 11:00
Teorie firmy
MIE 902 prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace
PSP 932 doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. RB 436 úvodní hodina 7. 10. 2019, další hodiny jako individuální konzultace v uvedené době na RB 336  14:30–16:00
Manažerská psychologie a sociologie
P 901 doc. Ing. Otakar Němec, CSc. RB 320 úvodní hodina Út 17. 10. 2019  v 17:00
Řízení lidí pro budoucnost
LOG 931 prof. Ing. Petr Pernica, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Logistický management
MG 921 doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. RB 434 úvodní hodina 7. 10.  2019  v 10:00
Marketingová strategie
PM 936 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. RB 454 úvodní hodina v úterý 8. 10. 2019  ve 14:00
Rizikové rozhodování a management rizika
PM 922 prof. Ing. Milan Malý, CSc. RB 455 konzultační formou od 25. 9. 2019  středy 14:00–15:00
Organizační architektura a správa společností
PE 925 prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. RB 348 první hodina Út 1. 10. 2019  14:00–15:00
Podniková ekonomika
PO 921 doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.  výuka konzultační formou dle dohody
Výzkum podnikání
MIE 905 doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. RB 341  první hodina Út 1. 10. 2019  14:30–16:30
Dynamické modely v ekonomii
AM 901 doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.  výuka konzultační formou dle dohody
Ekonomika kultury a europeizační procesy