2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Spolupráce s 6D Academy

Související stránky

Jsme na prahu nové revoluce, tentokrát digitální. Zrodil se nový virtuální svět, do kterého se vědomě či nevědomě stěhujeme. Poprvé po dvaceti letech cítíme, že dosud úspěšnou českou ekonomiku čeká vážný test. Abychom v něm obstáli, bude se muset každá organizace a firma od základů změnit. Proto jsme založili 6D Academy. Jejím prostřednictvím chceme podpořit české podnikatele a manažery, aby využili možností digitální doby a přidali se k těm, kdo určují její další podobu a směr.

Naším záměrem je vytvořit platformu pro výměnu informací o nejnovějších trendech v oblasti digitálních technologií, připravovat konference, kurzy a workshopy pro podniky, veřejnou správu a další instituce i jednotlivce. Při tom chceme spolupracovat s nejlepšími českými experty, vysokými školami a výzkumnými pracovišti, firmami i podnikateli.

Hledáme externí spolupracovníky, kteří by se podíleli jako experti na tvorbě obsahu kurzů, workshopů a konferencí a působili jako lektoři. Chceme spolupracovat s lidmi, kteří se intenzivně zajímají o problematiku digitalizace, zejména o témata jako jsou:

Kyberprostor a jeho vývoj, moderní technologické trendy jako robotizace, 3D výroba, umělá inteligence, IoT, smart cities, digitální marketing, kyberbezpečnost, právo v digitální době, dopad digitalizace do business modelů firem, neziskových organizací a státní správy a další.

Můžete spolupracovat na tvorbě lektorských materiálů včetně případových studií a nebo přednášet na našich kurzech a workshopech. Lektoři mají k dispozici kompletně připravené materiály. Jako lektoři budete prezentovat primárně 6D Academy, ale i sebe a firmu, pro kterou pracujete.

Nabízíme flexibilní formu externí spolupráce v rozsahu a podobě, kterou si sami určíte. I když jsme nezisková organizace, naši spolupracovníci jsou za svou práci odměňováni tržními sazbami.