2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské obory FPH vyučované v českém jazyce

Související stránky

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské obory vyučované v českém jazyce takto:

  • Pro obor Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 150 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.
  • Pro obor Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli v součtu bodů z předmětů přijímací zkoušky 113 bodů, přičemž z každého předmětu přijímací zkoušky dosáhli poloviční úspěšnosti.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pokud jste dosud neodevzdali maturitní vysvědčení a případně nostrifikaci, učiňte tak co nejdříve - kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412.

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat žádost o přezkoumání. Vzor žádosti je na fakultních stránkách.

Výsledky jsou na stránce insis.vse.cz přístupné po zadání rodného čísla. Po 20. 6. 2017 budou na stránce insis.vse.cz zveřejněny testy pro jednotlivé uchazeče včetně správných odpovědí.

Nahlížení do testů se uskuteční 21. 6. 2017 od 09:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin v místnosti RB 412, uchazeči se hlásí u paní Hany Dudové.