Strategie FPH

Mise

Tvořit a předávat znalosti, rozvíjet postoje a dovednosti pro úspěšné řízení firem a organizací v měnícím se globálním prostředí.

Vize

Patřit mezi referenční vysokoškolské instituce v oboru management ve střední a východní Evropě.

Dlouhodobý záměr

Dlouhodobý záměr FPH na období 2016-2020

Dlouhodobý záměr FPH na období 2011-2015

Strategický plán rozvoje

Strategický plán rozvoje FPH na období 2016-2018


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague