2.9.2018 - 4.9.2018 - Seznamovací kurz FPH pro prváky!

Hledat
Pokročilé hledání
Studenti Fakulty podnikohospodářské ovládli lokální kolo mezinárodní soutěže KPMG Case Competition

Související stránky

Národní kolo soutěže KPMG Case Competition, ve které si studenti mohli při týmové spolupráci vyzkoušet řešení skutečných obchodních problémů a ukázat svou schopnost uspět v profesním životě, proběhlo 15. února 2012 v Praze.

Mezi vybranými soutěžními týmy se na prvních třech pozicích umístili studenti magisterského oboru International Management/CEMS MIM, a to v následujícím pořadí a složení:

1. místo – tým 307: Katarína Sabová (IM/CEMS), Lukáš Černo (IM/CEMS), Miroslav Šála (IM/CEMS) a Tomáš Doležal (IM/CEMS);

2. místo – tým Strong 4: Matúš Strážnický (IM/CEMS), Jan Vostatek, Antonín Kubíček a Filip Fingl (IM/CEMS);

3. místo – tým Ping Pong: Jan Gemrich (IM/CEMS), Karel Prückner, Alexandra Levrincová (IM/CEMS), Michal Hulín (IM/CEMS).

Studenti svým výkonem ukázali, že prakticky zaměřené studium programu International Management/CEMS MIM skutečně dokáže připravit mladé talenty na uplatnění v nejprestižnějších světových společnostech. Pravděpodobně největší výhodou CEMS studentů v soutěži byla zkušenost s řešením případových studií, se kterými se setkávají v rámci celé řady předmětů zahrnutých do studijního plánu tohoto programu. Byli tak nejlépe schopni vstřebat velké množství informací a promyslet související problémy na základě zadaných obchodních údajů, čísel o prodeji a rozvah, a v krátkém čase nejen vypracovat kvalitní doporučení, ale svá řešení také poutavě prezentovat a sebevědomě obhájit. Za jejich úspěchem jistě stojí i zkušenosti získané díky spolupráci na projektech s korporátními partnery CEMS programu.

Pod záštitou KPMG Česká republika pojede vítězný tým 307 v dubnu 2012 reprezentovat naši zemi na mezinárodní finále v čínském Hongkongu.

Všem zúčastněným týmům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucnosti!